Trhy z pohledu prodejce i zákazníka, aneb bleší trhy stále žijí

Ať už jste drobným výrobcem a prodejcem, nebo vlastníte velkou společnost je snadné uvíznout ve vnitřních záležitostech a posunout, či úplně ztratit zřetel a přehled nad trendy momentálního trhu. Tímto trendem, který vám ke všemu nastaví tzv. pomyslné zrcadlo skutečnosti a reality, jsou trhy a jejich zvyšující se nejen počet, ale i společensko sociální a ekonomický význam. Lidský faktor, osobní přístup a hlavně kvalitní zboží často za velice příznivé ceny oproti supermarketům, které extrémně navyšují marži aby nás poté mohli lákat na výrazné slevy.

Trhy a “blešáky”nabízejí alternativu nabídky k maloobchodním prodejnám, butikům a v neposlední řadě i nákupním centrům. Tento koncept nabízí prakticky neomezené dodávky různorodého zboží a služeb. Trhy jsou tu již od pradávna a pravděpodobně nevymizí nikdy. V části “západních ekonomik” je hromadná výroba poněkud omezena a to i ve své schopnosti plnit individuální potřeby podstatné části populace a to i díky neúměrným cenám, které mnohdy neodpovídají nabízenému zboží. Ceny se stávají globálními a nastavovanými z centrál nadnárodních koncernů. Nikomu však nic, nerozmlouváme, ať tam ten kdo chce, nakupuje i nadále. V době volného obchodu, je každého věc kde utratí své peníze a nebo třeba kde bude trávit svůj volný čas.

trhy2

Bleší trhy by proto neměly být vnímány jako součást romantické minulosti, nebo jako součást pre-industriální ekonomiky, ale jako živá alternativa v hospodářské, kulturní a sociální oblasti obchodu. Otevřenost, méně omezující a dobrodružný styl těchto trhů je široce znám a tržně oceňován. Přímý kontakt se zákazníkem je pro výrobce i prodejce tím nejlepším marketingovým průzkumem trhu. Prodejce, nebo vystavovatel má možnost zjistit specifické potřeby zákazníků a přizpůsobovat tak svůj další vývoj na základě reálných požadavků ze strany klientů. Z pohledu ekologie mají bleší trhy také velký význam. Nejen že použité věci neskončí na skládkách, ale ušetří se také vynaložení energie na výrobu věcích nových.
Živnostenský list tzv. “živnosťák”, ani jiné speciální oprávnění nepotřebujete
Výhodou většiny trhů a „blešího obchodování“ je, že pokud se jedná o občasnou činnost, která nepřesáhne zákonem stanovený zisk, tak je možné prodávat bez živnostenského oprávnění, neboli můžete nezávazně zjistit potřeby trhu a dále se tak přizpůsobovat poptávce a přijít s novými službami a nebo zbožím. Samozřejmě, že i zde jsou určití specifika, kde některá oprávnění potřebujete i na prodeji na trzích, např, zbraně, pyrotechnika a jiné nebezpečné látky atp.. Většinu těchto služeb a zboží, která se mohou prodávat jen s příslušným oprávněním a nebo vůbec, by měl stanovovat tržní řád každého příslušného provozovatele tržnice. Je to ideální způsob jak znovu začít pokud ztratíte práci,prostě nezoufat a dokázat něco sám.

trhy prodejci

Nakupování na bleších trzích je neformální a hlavně přináší i zábavu a někdy i nostalgii, při vzpomínkách na časy minulé, které nám mohou připomínat např. některé věci vystavené u prodejců.
Ačkoli na trzích může být nějaká nejistota spojená s nákupy např. – nedostatek standardů kvality některých komodit, nedostatek stálosti v místě dodavatele a řešení reklamací, různá obchodní politika a strategie podle jednotlivých výrobců a prodejců a ještě pár věcí by se možná našlo. Ovšem na druhou stranu, ceny jsou zde většinou nejlepší ve srovnání s konkurujícími maloobchody a i internetovými obchody. Proti nim je zde ale jasná a faktická výhoda, že si zamýšlenou věc můžete “osahat”, prohlédnout, zjistit informace od prodejce a většinou i vyzkoušet.
Bleší trhy jsou velmi zásadní také v tom, že nabízejí význam pocitu komunity a sounáležitosti.Aktivní účast se tak stává nedílnou součástí pro obchod a třeba přidružené akce a slavnosti, které trhy a blešáky vždy v určitém ročním období provázejí. Bleší trhy se staly místem intenzivní radosti a uspokojení pro mnoho zákazníků, dodavatelů i výrobců a hlavně společenskou událostí.

NÁZOR ZÁKAZNÍKA JE TEN NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A TEN DÁVÁ TRHŮM ZELENOU I V DOBĚ SUPER, HYPER A MEGA MARKETŮ. PROČ A CO HO NA TRHY STÁLE VLASTNĚ TÁHNE??

M i k r o e k o n o m i k a , aneb aby penízky zůstávaly v regionu

Proč je podnikání v místním regionu tak významné? Existence lokální společnosti může zásadně pomoci k posílení regionální ekonomiky. Regionální mikroekonomika určuje a zásadně ovlivňuje celkový regionální rozvoj hned v několika směrech. Hlavní výhodou podnikání v místním regionu je výskyt pracovních příležitostí v dané oblasti. Tím následuje zvýšení daně z příjmu pro místní samosprávy a loajální zákaznickou základnu pro firmy. A vše dohromady mění ráz venkova a obcí. Je to lék na dnešní globální ekonomiku,kterou regiony a její zdravá ekonomika vůbec nezajímá.

Místní zaměstnanost
Jeden z významných aspektů působení podniků a firem v místní ekonomice je zvýšení zaměstnanosti v regionu. Úrovně zaměstnanosti ovlivňují celou řadu dalších standardních životních metrik, jako je disponibilní důchod, životní úroveň a startování dalších malých firem. Zaměstnávání lidí v místní komunitě může stimulovat pozitivní reklamu pro společnosti za předpokladu, že se společnost chová ke svým zaměstnancům dost dobře na to, aby i od zaměstnanců vycházely zpětné pozitivní reference.

Místní daň z příjmů
Firmy zaplatí významnou část svých zisků a příjmů na daní, včetně daně z příjmů, daně z nemovitosti a daně z práce. S více podniky v místní ekonomice se i zvyšují daňové příjmy místních samospráv ať už přímo či nepřímo. Tento efekt má za následek zvýšení přínosů peněz na opravu silnic, rozvoj škol a zlepšení veřejných služeb. Životní úroveň je nejvyšší tam, kde se nejvíce podniká. Není proto žádným klišé, že střední třída je hlavní tepnou všech fungujících ekonomik.
Čím dál tím víc lidí si v dnešní globální ekonomice neumí poradit rezignují a vzdávají to. Nemají nic jdou na úřad práce a zde má stát i místní region velice těžce řešitelný problém.
Přístup ke službám
Rozvoj regionální ekonomiky a podnikání navyšuje životní úroveň také výskytem služeb, které v regionu postrádáte. Poskytuje širší škálu služeb a vybavení v místní oblasti. Na malém městě, nebo vesnici může při dobré ekonomické situaci vzniknout kino, kadeřnictví, sportoviště, zázemí pro děti a jejich vzdělávání a mnoho dalších služeb. Výhodou je nejen dostupnost široké škály celkové nabídky, ale také to, že daná oblast láká ke zpětnému trendu osidlování venkova a maloměstských aglomerací.
Politické výhody
Firmy se silnými vazbami na místní společenství můžou podat pomocnou ruku aktivitám zaměřených na politické akce a tím tak lépe prosadit záměr daného regionu. Převážně co se týká financování veřejně prospěšných staveb, které mohou zpětně lépe sloužit zde pracujícím a podnikajícím lidem a určitě a to hlavně také dětem, zlepšují život v dané obci a regionu. Podniky tak mohou pomoci financovat a organizovat kampaně pro lobbování, psaní dopisů a jiné politické aktivity, ovlivňovat zákonodárce při jejich rozhodování a hlasování ve sněmovně. Firmy mohou třeba i přesvědčit příslušné politické kandidáty uspořádat kampaň a projev ve vašem městě. Toto vše je legitimní způsob v demokratických společnostech a proto i zde platí a v tomto možná dvojnásobně, že samo se nic neudělá a věci že musíme ovlivňovat také především my sami.
Věrní zákazníci
Firmy s lokálním zaměřením mají tu výhodu, že budují loajální zákaznickou základnu. I když to nemusí vždy ovlivnit růst společnosti, tak to alespoň napomáhá zajistit míru finanční udržitelnosti a nezávislosti. Dobrá pověst, dosažená alespoň v jedné oblasti, se stává “značkou” která přitahuje další návazné služby, zvyšuje mnohdy turistický ruch a tím tak zákonitě v mnoha případech následuje i nárůst počtu obyvatel.
Závěr
V demokratických společnostech s volným trhem, jsou všechny tyto výše popsané procesy vždy spojenými nádobami a neřídí se žádnými náhodnými jevy či něčí ideologií a tzv. “zázračnými recepty” na úspěch. Kratší cesty neexistují!! Všechno jsou to jasné zákonitosti, které lze jen přijmout a něco pro to udělat a hlavně se nebát změn, především sám u sebe. Říci a prosadit si více svůj názor. To vše k tomu patří a je to v dnešku nezbytností. Pak se může všem dařit určitě o dost lépe než dnes. Lokální trhy umějí udržet a pomáhat nastartovávat lokální ekonomiku a na to se zaměřujeme my.