Faktoring je zajímavá finanční služba pro firmy

Na finančním trhu existuje řada finančních služeb a produktů. Většina těchto služeb směřuje na koncové zákazníky a týká se většinou půjčování peněz nebo financování či refinanconování půjček a úvěrů. Na firemní klientelu míří jiný typ finančních služeb. Jednou z takových služeb je právě faktoring.

Co je faktoring?

Faktoring je odkup krátkodobých pohledávek. Tento odkup pohledávek provádí faktoringová firma a přebírá tím riziko nezaplacení pohledávky. Jednoduše řečeno – faktoringová firma odkoupí vaši fakturu a vaši pohledávku pak řeší s dlužníkem. Faktoring je specifická finanční služba, nejedná se v žádném případě o jakési vymáhání dluhů. Proto musí pohledávky splňovat řadu kritérií. Protože se jedná o krátkodobé pohledávky, je jednou z podmínek úspěšné faktoringové transakce také stáří faktury – to by obecně nemělo překročit 180 dní.
Druhy faktoringu

Faktoring jako finanční produkt má řadu podob. Existují různé verze faktoringu, mezi nejznámější patří úplný faktoring (faktoringová společnost přebírá veškeré operace a také vyžaduje veškeré informace o společnosti), zúženější verzí je pak důvěrný faktoring (tento druh faktoringu se omezuje pouze na vybrané pohledávky). Dále lze faktoringové služby rozdělit na faktoring tuzemský a zahraniční.
Faktoring lze tedy bez nějakého zastírání označit jako odkup pohledávek před lhůtou splatnosti nebo těsně po ní. Slouží spíše jako zrychlené získání peněz za vyfakturované služby nebo zboží. Pro řadu firem je tato možnost zajímavá, za nevelký poplatek získají přístup ke svým penězům rychleji.

fakturing