Trénink sebevědomí

Zdravé sebevědomí je alfou a omegou zdravého životního stylu. Pokud budete sama sebe vnímat jako hodnotnou bytost.  A nebudete trpět zásadními pochybami ve smyslu své existence máte ve všech směrech pevnější půdu pod nohama a s daleko lehčeji a s větší pravděpodobností dosáhnete ve svém životě předem vytyčených cílů. Dobré a zdravé sebevědomí není vrozené, ale pomalu se rozvíjí během celého života již od raného dětství. Ovšem na ovlivňování a zlepšování sebevědomí můžeme a měli bychom pracovat během celého života, to si v několika zásadních bodech ukážeme později. Počátkem všeho je si uvědomit a donutit se neutíkat před problémy a spoléhat, že se to nějak vyvine. Narušení pocitů sebejistoty má často na svědomí frustrace a podle výzkumů pouze asi 10% populace se může rozvíjet čistě bez zklamání, duševního poranění a utiskování. Z psychologického hlediska je tedy zcela jasné, že většina lidí má následkem výchovy a celoživotního ovlivňování od svého nejbližšího okolí problémy se sebevědomím. Na dětskou duši pochopitelně působí přísun pochval, ale bohužel jsou četně přebíjeny pokáráním, nebo až tresty ze stran rodičů a učitelů. Na dítěti se zachytí veškeré vlivy a ty nás ovlivňují až do dospělosti a pokud nezačnete pracovat na zotavení sebevědomí, může to přetrvávat po celý život. Psychologové se stále zabývají otázkou proč tomu tak je a co to má za následek pro pocit vlastní ceny v dospělosti. Čím více frustrací člověk musí v životě čelit, tím se stává nejistějším až bázlivějším. V některých případech může být člověk až podmiňován, což znamená, že v jeho vědomí se odehrávají procesy, s nimž si jeho rozum nedokáže poradit. Když se vám podaří hlouběji nahlédnout a porozumět těmto souvislostem, daleko snadněji v budoucnu porozumíte sobě a podaří se vám lépe chápat i své okolí. K tomu aby jste si zvedla sebevědomí vám pochopitelně nestačí jen pasivně ležet v literatuře a očekávat, že po dostatečné osvětě se sebevědomí zcela vyrovná a zůstane na správném místě. Je nezbytné se donutit a motivovat k vlastní aktivitě, které načerpáte a realizovat je v praxi. Sebevědomí sice není vrozené, ale každý z nás má jiné předpoklady pro práci s ním. Někteří z nás se narodí s excentrickou povahou, jiní uzavřenější. To však není hlavním faktorem pro zdravé sebevědomí, je pravda, že extroverti to z pravidla mívají jednodušší, ale neplatí to zcela vždycky. Sebejistota jako jedna z centrálních vlastností je individuálně hluboce propojena s ostatními vlastnostmi a možnostmi jedince. Z čehož plyne, že může silně ovlivňovat další naše vlastnosti, aniž by jsme s tím mohli něco dělat. Životní standard a optimismus, nebo naopak pesimismus ovlivňuje sebejistotu téměř nejvíce. Optimismus případně pesimismus se stejně jako sebejistota vytváří již v raném dětství. Jiné vlastnosti jako třeba znalost lidí se vyvíjí až později. Právě z tohoto důvodu lze vlastnosti tohoto typu daleko lépe osvojit a pracovat s nimi. Rozvíjet sebejistotu a celkový pohled na svět jde daleko hůře. Mnoho lidí je přesvědčeno o tom, že největší vliv na jejich duševní kvalitu života jsou schopni ovládat rozumem. Je to ve skutečnosti velký omyl, své žití ovlivňujeme velice silně i pomocí našeho sebevědomí a celkovou vyrovnaností. Pocity slabého sebevědomí, nejistoty, až méněcennosti často ústí v tom, že posuzujeme sama sebe podle cizích měřítek. Pokud se budete stále s někým srovnávat, podle jeho měřítek budete vždycky na druhém místě. Důsledkem toho se stále někomu vyrovnáváme a nemáme čas ani motivaci na osobní vývoj. Je třeba se ukotvit na té správné pozici sebevnímání aby jste netrpěli ani méněcenností ani případnou nadřazeností. Vy a vaše osobnost jste vy, nesnažte se soutěžit s další osobou, na světě nenajdete stejného člověka jako jste vy – jste jedinečný, stejně jako nikdo nemůže být jako vy. Nikdo od vás nečeká, že budete stejný jako všichni ostatní, ale naopak okolí očekává a ocení osobitou identitu. Základem zdravého sebevědomí je víra ve vlastní identitu a jedinečnost. Přečtěte si následující „Kurz sebevědomí“ a zkuste se zamyslet nad jednotlivýmibody, případně si ty potřebné bodově vypište, pracujte na nich a vracejte se k nim.